Nieuw bijbelstudiethema 2023-2024: het Johannes evangelie

Nieuw bijbelstudiethema 2023-2024: het Johannes evangelie

September: het begin ( van het Johannes-evangelie)

We duiken direct de diepte in. God is mens geworden. Het Woord is vlees geworden. De start van het Johannes-evangelie is compleet anders dan wat we in het begin van de andere evangeliën lezen. Dat geeft te denken: wat wil Johannes ons vertellen? Wat wil God ons met dit vierde evangelie vertellen?

In september gaan we van start met de eerste drie hoofdstukken van dit bijbelboek. Tijdens de preek op zondag 3 september hopen we te ontdekken hoe de eerste drie hoofdstukken als inleiding op het evangelie de Heer Jezus laten zien. We ontmoeten Johannes de Doper een paar keer, maken mee hoe hij op Jezus wijst, en we lezen over Nicodemus. We maken een bruiloft mee in Galilea, maar ook de tempelreiniging tijdens ‘het Joodse pesachfeest’ in Jeruzalem. Ogenschijnlijk ‘van alles wat’. Maar dat heeft Johannes, geïnspireerd door Gods Geest, natuurlijk niet voor niets op deze manier gecomponeerd. Het is iedere keer weer bijzonder om iets te ontdekken van de (mogelijke) betekenis en bedoeling. Ook of vooral als dat anno nu bijdraagt aan ons kennen van Hem, en het daardoor ons geloof versterkt. Laten we bidden dat we onze Heer (telkens) zo mogen ontmoeten.