Zondag 17 maart: Gastspreker Jeroen van Eerden op de Langebrug

Zondag 17 maart: Gastspreker Jeroen van Eerden op de Langebrug

Op zondag 17 maart is Jeroen van Eerden onze gastspreker. We kijken uit naar zijn komst en zijn benieuwd naar de boodschap die hij voor ons heeft. In die dienst vieren we eerst met elkaar het avondmaal, om te gedenken waarvoor Jezus naar deze aarde kwam. Daarna geven we Jeroen het woord. Iedereen is deze zondag van harte welkom vanaf 10.00 uur op de Langebrug 63. De dienst duurt tot ongeveer half twaalf, waarna we met elkaar koffie drinken.