Over ons

Wie zijn wij

De Christelijke gemeente Langebrug bestaat uit christenen. Wij geloven dat Jezus de Zoon van God is, die rond het begin van onze jaartelling uit liefde gekomen is om de afstand te overbruggen die tussen God en mensen ontstaan was.

Dit betekent dat wij beseffen dat we niet volmaakt zijn, en dat je niet volmaakt hoeft te zijn om erbij te mogen horen. Je zou het zo kunnen zeggen: God houdt zoveel van ons dat Hij ons accepteert zoals we zijn, maar Hij houdt teveel van ons om ons zo te laten. Hij wil ons vormen tot liefdevolle mensen die openstaan voor elkaar, voor anderen en voor God zelf.

Wij hopen dat u, als u bij ons in onze samenkomsten bent, iets van God en van zijn liefde voor u mag ontdekken! Wij nodigen u uit; u bent altijd welkom. Voor het meedoen aan de dienst en aan de viering van het avondmaal wordt iedereen uitgenodigd die gelooft dat Jezus Christus voor hem of haar verzoening met God heeft gebracht, en die daar ook naar wil leven.

Diensten

In deze tijd van Corona-maatregelen vinden al onze diensten en andere bijeenkomsten digitaal plaats via Zoom.

Wilt u op zondag onze samenkomst via Zoom bijwonen, meldt u dat dan – liefst tijdig – via het contactformulier op deze site. Dan proberen we u de link op tijd per e-mail toe te sturen en kunt u met uw computer, laptop of smartphone de dienst meemaken.

Buiten de huige periode met Corona-maatregelen, worden in de zaal aan de Langebrug 63 regelmatig bijeenkomsten of diensten gehouden. Wat opvalt aan deze diensten: dat ze meestal gehouden worden zonder een vaste liturgie en zonder duidelijke leiding van één of meer personen. We proberen met elkaar vanuit ieders eigen geloofsbeleving, luisterend naar en reagerend op elkaar, samen vorm te geven aan de dienst. Dat betekent, dat iedereen actief betrokken mag zijn. Dat kan bijvoorbeeld door het voorlezen van Bijbelteksten, het geven van een toelichting daarop, het voorgaan in gebed of het opgeven van liederen. Wij hopen dat op deze manier iedereen zich welkom voelt, de samenkomst kan meebeleven, en zodoende veiligheid, bemoediging of zelfs een ontmoeting met God mag ervaren.

Net zo opvallend, maar minder belangrijk, zijn allerlei andere gewoontes: we zingen meestal met pianobegeleiding, de meesten zijn gewend te staan als er gebeden wordt, we beginnen op zondag vaak met even lekker inzingen (ook met kinderliedjes), er is een crèche voor de allerkleinsten, tijdens de preek is er ook zondagsschool, er wordt gecollecteerd (meestal voor drie verschillende doelen) en elke zondag drinken we met elkaar koffie na afloop van de dienst.

De Bijbel

Onze bron van informatie is de Bijbel. Het is een oud boek, geschreven in een tijdsbestek van ongeveer 1.500 jaar, maar toch met een heel bijzondere eenheid. Zowel geschiedenis als inhoud van de Bijbel brengen ons ertoe te geloven dat de Bijbel is wat hij beweert te zijn: geïnspireerd door God.

De Bijbel heeft als doel ons mensen de benodigde kennis te geven over wie God is, over wie we zelf zijn, over hoe alle ellende in de wereld is ontstaan en over de manier waarop God dat zal oplossen en hoe Hij de basis daarvoor al heeft gelegd door de komst van Jezus Christus.

De Bijbel legt uit hoe we door geloof in Jezus enorm bevoorrecht worden: verlossing van zonde, een hoopvolle toekomst en ook steun en blijdschap in het leven nu. Bij elkaar noemt de Bijbel dat ‘eeuwig leven’.

Achtergrond

De Christelijke gemeente Langebrug komt voort uit de Broederbeweging die ontstaan is tijdens het Réveil in de 19e eeuw. In die beweging zijn allerlei gemeentes ontstaan, die in grote lijnen enkele kenmerken met elkaar gemeen hebben of hadden:

  • Wekelijkse viering van het Avondmaal, met daar omheen een ‘eredienst’.
  • Praktisch ruimte geven aan ‘het algemeen priesterschap van alle gelovigen’.
  • Nadruk op de Gemeente als eenheid van alle gelovigen.
  • Aandacht voor de profetische lijnen in de Bijbel, die wijzen op een hoopvolle toekomst voor de wereld, voor de Gemeente en voor Israël: de wederkomst van Christus.

De gemeente in Leiden is ontstaan rond 1850, met als een van de bekendste namen Gerrit Willink van Bennebroek, die woonde op Oud Poelgeest. Sinds de bouw van het kapelletje daar in 1857/58 wat dat de plek waar de ‘vergadering van gelovigen’ samenkomsten hield. Sindsdien heeft de gemeente diverse veranderingen meegemaakt, waaronder de verhuizing naar de stad en in 1912 het betrekken van het pand Langebrug 63, en zijn we met de tijd meegegaan. We zijn gewone mensen, met een warm hart voor God en zijn Zoon Jezus Christus, voor de wereld om ons heen en voor elkaar.

Links naar andere organisaties en activiteiten

Hieronder vindt u andere (vooral lokale) organisaties en andere activiteiten die wij een warm hart toedragen. of waarin wij met andere kerken en gemeentes samenwerken.

 

Geloof in Leiden

Op deze site staan links naar websites van kerken en gemeentes in Leiden. Verder informatie over gebedsactiviteiten in de stad.

 

Leven.nu

Website van het gelijknamige magazine. Boordevol informatie over het christelijk geloof, allerlei vragen over wat het geloof inhoudt en diverse levensverhalen. Een goede start voor wie op zoek is naar God.

 

IkZoekGod.nl

Een laagdrempelige manier om online kennis te maken met het evangelie, om God en Jezus te leren kennen, om te groeien in geloof en om het goede nieuws eenvoudig te kunnen delen.

 

Christelijke studentenverenigingen

De vier Leidse christelijke studentenverenigingen:

 

Stichting Present

Organisatie die ondersteunt bij hulpprojecten in de stad. Altijd in groepsverband. Meedoen kan ook individueel.

 

Stichting Voor Elkaar Leiden

Praktische projecten waarvoor je je kunt individueel of per groep kunt opgeven:

  • SchuldHulpMaatje
  • JobHulpMaatje
  • HiPHelpt
  • Serve the City
  • Fietskliniek
  • GIDS Leidersnetwerk Leiden e.o.