Column Naatje Nozel maart: “Hosanna”

Column Naatje Nozel maart: “Hosanna”

Terwijl het bloed van Abel uit zijn lichaam stroomde, begon het reeds te roepen tot de Heer: Hosha na! Red toch! En het bleef roepen toen het al door de aardbodem was opgenomen.
Abel wist dat God uitkomst brengt door middel van bloed. Door het geloof had hij immers dierenoffers gebracht (Hb11). En uitkomst, dat is soms niet meer dan dat een dader gestraft wordt.
Wij kennen de uitroep van Abels bloed beter als: Hosanna! In een eerdere column heb ik erop gewezen dat deze dringende bede om hulp tegelijk een getuigenis is, namelijk: U bent koning! Alleen koningen worden op deze manier om redding gevraagd. Zelfs een matige koning als Joram van Israël in 2Kon6, die niets beters te bieden had dan godslastering en een handvol empathie.
“Het is beter tot de Heer de toevlucht te nemen dan op edelen te vertrouwen,” zegt Psalm 118 dan. Daarom richt deze psalm een paar verzen verder het Hosanna (Breng toch heil!) tot de Koning van het heelal, gevolgd door het “Gezegend die komt in de naam van de Heer!” dat we zo goed kennen van Jezus’ intocht in Jeruzalem. Mattheüs voegt daaraan toe: “Hosanna in de hoogste hemelen!”, en die kan ik eerlijk gezegd niet goed thuisbrengen. In de hemel wordt beslist getuigd van het koningschap van Jezus, maar toch niet met een hulproep? Hier heeft Hosanna dus al de betekenis van een juichkreet gekregen, zoals het in veel van onze liederen nog gebruikt wordt.
In het kerstlied “Ding Dong Merrily on High” (in 2024 precies 100 jaar oud!) zijn het de engelen boven de velden van Efratha die een Hosanna invoegen tussen ‘Ere zij God’ en ‘in de hoge’. Op zich een aardige gedachte van de tekstschrijver om ons subtiel eraan te herinneren dat dat pasgeboren kind, dat ligt te slapen in een voederbak van dieren, toch echt een Koning is.
De grote menigte in Jeruzalem is er ook zeker van. Ze zijn gekomen om Pesach te vieren en hebben de afgelopen weken natuurlijk de liederen geoefend die daarbij gezongen worden. Met name het Halleel, bestaande uit Psalm 113 tot 118. Wat een verrassing dat ze de kans krijgen om die laatste te zingen voor de machtigste Koning van Israël!
Het gezegde Vandaag Hosanna, morgen Kruisigt Hem! dient als waarschuwing voor de wispelturigheid van het volk, maar misschien kunnen we het ook anders zien. Wanneer je vandaag om redding bidt, zie je morgen al resultaat (of je het nou herkent als zodanig of niet). En nog een beetje later staat er nieuw leven op uit de dood. Daarvan durfde Abel niet eens te dromen!