Activiteiten

Praktisch gemeente-zijn

Elke zondag hebben we een dienst in ons gebouw aan de Langebrug 63. Deze dienst begint om 10 uur en eindigt tussen 11:15 en 11:30.

Tijdens de diensten op zondag is er een crèche, en tijdens de preek voor de iets oudere kinderen zondagsschool.

We sluiten de diensten op zondag altijd af met gezellig samen koffie/thee-drinken.

We komen ook doordeweeks bij elkaar. Op donderdagavond bij een gemeentelid thuis voor gebed. Als u belangstelling heeft om deze bidstond bij te wonen, neem dan via de contact pagina contact op voor de details. Ook zijn er diverse kringen aan huis.

Het gemeenteleven speelt zich zeven dagen per week af. Dat uit zich ook in onderlinge aandacht, zorg en waar nodig praktische hulp. Dat is niet alleen gericht op medegelovigen, maar op iedereen in onze omgeving die dat nodig heeft. Net zoals Jezus Christus gericht was op wie hulp nodig had.

Jaarthema

Tijdens het seizoen 2021 – 2022 behandelen we het bijbelboek Romeinen. Een bijzondere brief die een bijzondere rol in de kerkgeschiedenis heeft gespeeld. In september zijn we gestart we met een vogelvlucht-perspectief. We weten misschien wel allemaal waar de brief over gaat. Maar als we hem onbevangen in één keer doorlezen (in een wat makkelijke vertaling), en we proberen dan na te vertellen wat we gelezen hebben, dan vertellen we waarschijnlijk iets heel anders. En dat is maar goed ook. Natuurlijk zijn we dankbaar voor het licht dat onze voorgangers ‘hebben ontvangen’. De Heer roept ons echter op zijn Woord te openen onder leiding van zijn Heilige Geest. Daar hoort ook ‘gedenkt uw voorgangers’ bij, maar het is niet de bedoeling dat we alleen maar hun bril ophouden. We laten ons graag weer verrassen door Gods levende Woord.

Op de eerste zondag van de maand gaat de preek over een gedeelte uit Romeinen, en normaal volgen er in die maand dan twee bijbelstudie-avonden over hetzelfde gedeelte. Door corona loopt dat nu helaas iets anders.

Maatschappelijk betrokken zijn

Als christelijke gemeente willen we graag omzien naar de zwakken in de samenleving. Pastoraat en diakonaat kijken daarom ook breder dan onze vaste gemeente-bezoekers. Nu de verzorgingsstaat tegen zijn grenzen aanloopt, neemt de behoefte aan ondersteuning toe, in welke vorm dan ook.

We voelen ons daarin geen lichtende voorbeelden, maar willen elkaar wel graag stimuleren om actief betrokken te zijn. Dat kan in allerlei soorten vrijwilligerswerk, aansluitend bij ieders persoonlijke kwaliteiten. Soms typisch ‘christelijk’, vaak ook niet.

Het delen van onze rijkdom (via de zgn. collectes) gebeurt richting diverse goede doelen. Daar horen specifiek christelijke zendingsdoelen bij, maar er is ook aandacht voor maatschappelijke nood, van Leidse projecten tot doelen in Verweggistan’.

Gemeenteavonden

Regelmatig worden er gemeenteavonden georganiseerd. Dan bespreken we een specifiek onderwerp of wordt een presentatie gegeven.

More

Kringen

Er zijn diverse kringen, die regelmatig aan huis bij elkaar komen. Ze dienen tot geloofsopbouw van de kringleden en tot praktische...

More

Eredienst en bijbeluitleg

In de zaal aan de Langebrug 63 worden regelmatig bijeenkomsten of diensten gehouden. We proberen met elkaar vanuit ieders eigen geloofsbeleving...

More