Activiteiten

Praktisch gemeente-zijn

Elke zondag hebben we een dienst in ons gebouw aan de Langebrug 63. Deze dienst begint om 10 uur en eindigt tussen 11:15 en 11:30.

Tijdens de diensten op zondag is er een crèche, en tijdens de preek voor de iets oudere kinderen zondagsschool.

We sluiten de diensten op zondag altijd af met gezellig samen koffie/thee-drinken.

We komen ook doordeweeks bij elkaar. Op dinsdag aan de Langebrug 63 voor gebed en/of Bijbelstudie. Ook zijn er diverse kringen aan huis.

Het gemeenteleven speelt zich zeven dagen per week af. Dat uit zich ook in onderlinge aandacht, zorg en waar nodig praktische hulp. Dat is niet alleen gericht op medegelovigen, maar op iedereen in onze omgeving die dat nodig heeft. Net zoals Jezus Christus gericht was op wie hulp nodig had.

Jaarthema

Tijdens het seizoen 2020 – 2021 behandelen we het bijbelboek Koningen. Het is het vervolg op het boek Samuel, dat vertelt over Samuel, Saul en David, het begin van de koningen-tijd van Israël. Het boek Koningen gaat verder bij Salomo, en de geschiedenis loopt door tot in de ballingschap. Het gaat over mensen zoals wij, en stelt allerlei actuele vragen over (geestelijk) leiderschap, over godsbeelden en menselijke neigingen. Maar het laat ook telkens Gods trouw zien, die ondanks gedoe van mensen blijft zoeken naar het goede voor Zijn volk. Door ons tijdens het lezen af te vragen wat we er anno nu van kunnen leren, ontdekken we telkens weer dat de Bijbel echt is wat vaak gezegd wordt: het Levende Woord van God.

Op de eerste zondag van de maand gaat de preek over een gedeelte uit Koningen, en normaal volgen er in die maand dan twee bijbelstudie-avonden over hetzelfde gedeelte. Door corona loopt dat nu helaas iets anders.

Maatschappelijk betrokken zijn

Als christelijke gemeente willen we graag omzien naar de zwakken in de samenleving. Pastoraat en diakonaat kijken daarom ook breder dan onze vaste gemeente-bezoekers. Nu de verzorgingsstaat tegen zijn grenzen aanloopt, neemt de behoefte aan ondersteuning toe, in welke vorm dan ook.

We voelen ons daarin geen lichtende voorbeelden, maar willen elkaar wel graag stimuleren om actief betrokken te zijn. Dat kan in allerlei soorten vrijwilligerswerk, aansluitend bij ieders persoonlijke kwaliteiten. Soms typisch ‘christelijk’, vaak ook niet.

Het delen van onze rijkdom (via de zgn. collectes) gebeurt richting diverse goede doelen. Daar horen specifiek christelijke zendingsdoelen bij, maar er is ook aandacht voor maatschappelijke nood, van Leidse projecten tot doelen in Verweggistan’.

Gemeenteavonden

Regelmatig worden er gemeenteavonden georganiseerd. Dan bespreken we een specifiek onderwerp of wordt een presentatie gegeven.

More

Kringen

Er zijn diverse kringen, die regelmatig aan huis bij elkaar komen. Ze dienen tot geloofsopbouw van de kringleden en tot praktische...

More

Eredienst en bijbeluitleg

In de zaal aan de Langebrug 63 worden regelmatig bijeenkomsten of diensten gehouden. We proberen met elkaar vanuit ieders eigen geloofsbeleving...

More