Eredienst en bijbeluitleg

In de zaal aan de Langebrug 63 worden regelmatig bijeenkomsten of diensten gehouden. Wat opvalt aan deze diensten: dat ze meestal gehouden worden zonder een vaste liturgie en zonder duidelijke leiding van één of meer personen. We proberen met elkaar vanuit ieders eigen geloofsbeleving, luisterend naar en reagerend op elkaar, samen vorm te geven aan de dienst. Dat betekent, dat iedereen actief betrokken mag zijn. Dat kan bijvoorbeeld door het voorlezen van Bijbelteksten, het geven van een toelichting daarop, het voorgaan in gebed of het opgeven van liederen. Wij hopen dat op deze manier iedereen zich welkom voelt, de samenkomst kan meebeleven, en zodoende veiligheid, bemoediging of zelfs een ontmoeting met God mag ervaren.

Net zo opvallend, maar minder belangrijk, zijn allerlei andere gewoontes: we zingen meestal met pianobegeleiding, de meesten zijn gewend te staan als er gebeden wordt, we beginnen op zondag vaak met even lekker inzingen (ook met kinderliedjes), er is een crèche voor de allerkleinsten, tijdens de preek is er ook zondagsschool, er wordt gecollecteerd (meestal voor drie verschillende doelen) en elke zondag drinken we met elkaar koffie na afloop van de dienst.

De dienst op zondag bevat een deel waarin we God bedanken voor wat Hij gedaan heeft door Zijn Zoon voor ons over te geven, en waarin we onze bewondering voor Hem uitspreken om wat Hij nu nog steeds voor ons is en doet. In dat gedeelte van de dienst vieren we met elkaar ook het ‘avondmaal’, waarbij we terugdenken aan het lijden en sterven van de Heer Jezus, maar ook onze blijdschap om de gevolgen ervan niet onder stoelen of banken steken.

Meedoen aan het avondmaal staat open voor iedereen die de Heer Jezus als zijn of haar Heer en Heiland kent en wil volgen. Gasten zijn hartelijk welkom om met ons het avondmaal te vieren, als we vooraf gelegenheid hebben gehad om even kennis te maken. Tijdens het welkomstwoord aan het begin van de dienst worden de gasten dan aan de gemeente voorgesteld.

Crèche en zondagsschool
Tijdens de zondagochtenddienst verzorgen we om beurten opvang voor de allerkleinsten, en wordt voor de schoolgaande jonge kinderen een zondagsschool gehouden, met daarin een verhaal uit de bijbel, zingen en een knutselactiviteit.